Wielka lokacja Krakowa 1257
 
 

Bolesław Wstydliwy (1226-1279), książę krakowski i sandomierski, lokuje Kraków na prawie magdeburskim

5 VI 1257, Kopernia

Pergamin, spośród pięciu pieczęci zachowały się dwie: kasztelana krakowskiego i wojewody krakowskiego; pieczęcie: księcia, biskupa krakowskiego i kapituły krakowskiej nie zachowały się; pod dokumentem umieszczono pieczęć księcia Bolesława Wstydliwego pochodzącą ze zbioru luźnych pieczęci
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Perg. 2

 
design by mikro-TOP