Katalog wystawy

Wystawie towarzyszy Katalog przygotowany według koncepcji i pod redakcją naukową dr Grażyny Lichończak-Nurek.
Katalog wystawy jest dostępny w Muzeum Historycznym miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków).


 

design by mikro-TOP