Mieszczański splendor
 
 
 
 
 
 
 
 

Św. Eligiusz (ok. 588-660)
Obraz pochodzący z kaplicy cechowej złotników krakowskich, pod wezwaniem Św. Eligiusza, która znajdowała się przy klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie
Święty Eligiusz - biskup Noyon-Tournai, patron złotników i jubilerów, urodził się ok. 588 roku w Chaptelet we Francji. Zachęcony przez ojca, także złotnika, uczył się rzemiosła w Limoges w słynnym warsztacie mistrza Abbona. Stamtąd udał się do Paryża, gdzie z czasem, dzięki swojemu talentowi, zaczął wykonywać prace złotnicze na zamówienie dworu królewskiego. Stał się człowiekiem zamożnym, ale część swoich pieniędzy przeznaczał na pomoc biednym i wykup niewolników. W końcu zdecydował się porzucić życie świeckie. W 641 roku przyjął sakrę biskupią. Zmarł w 660 roku, a dzień jego śmierci - 1 grudnia - jest świętem złotników i jubilerów.

1732 (?), rama: 2. poł. XIX w., Kraków

Olej na desce, rama drewniana
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa , sygn. 618/II/2

 
design by mikro-TOP