Życie intelektualne
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor Akademii Krakowskiej Franciszek Józef Przewoski (1629-1701) zatwierdza artykuły cechu drukarzy krakowskich
W 1538 roku sąd królewski orzekł, że polscy drukarze i księgarze podlegają rektorowi Akademii Krakowskiej. Powoływano się przy tym na dawne zwyczajowe zwierzchnictwo uniwersytetów nad kopistami i księgarzami, dowodząc, że drukarze są następcami tamtych średniowiecznych zawodów, więc powinni podlegać jurysdykcji uniwersyteckiej.

1691, Kraków

Pergamin, tekst drukowany, pieczęć większa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. DD 212

 
design by mikro-TOP