Kres świetności Krakowa i Prawo o miastach 1791
 
 
 
 
 
 
 
 

Księga czynszów miasta Krakowa
Księgi czynszów stanowią jeden z działów pomocniczych ksiąg finansowych miasta. Umieszczano w nich informacje o czynszach pobieranych przez miasto z dóbr miejskich, kramów, placów, itd. Rozpoczynają się w roku 1596, a zachowały się do roku 1763.
Na stronie tytułowej księgi z 1735 roku znajduje się rysunek autorstwa Michała Kałdera, przedstawiający fragment Rynku krakowskiego z wieżami kościoła Mariackiego oraz Wieżą Ratuszową.

1735, Kraków

Rękopis, papier, oprawa: skóra
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Rkps 1919

 
design by mikro-TOP