TMHKiZ
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1897, a rozwijało i rozwija ją, zgodnie ze statutem, w zakresie promocji badań nad Krakowem i upowszechniania wiedzy o nim, w zakresie konserwacji zabytków i zapobiegania ich niszczeniu, organizowania imprez społeczno-kulturalnych o tematyce krakowskiej i publikacji osiągnięć badawczych z dziejów miasta.
Towarzystwo należy do międzynarodowej organizacji "Europa Nostra" /grupa polska "Patria Polonorum", mającej za zadanie ochronę dziedzictwa kulturalnego i cywilizacyjnego Europy.
  Ma w swoim dorobku 148 prac o charakterze monograficznym, tworzących serię "Biblioteka Krakowska" /ukazuje się od 1897 r./, 20 tomów serii "Kraków Dawniej i Dziś" /ogłoszonych w latach 1953-1978/, 72 tomów "Rocznika Krakowskiego", 25 tomów "Materiałów" / 24. tom w przygotowaniu / odbywanych corocznie sesji poświęconych Krakowowi, 12 tomów serii "Fontes Cracovienses" oraz inne, wśród nich znakomity przewodnik po Krakowie.
   W obrębie Towarzystwa liczącego aktualnie ponad 500 członków, istnieje kilka komitetów i komisji, mających własne pola działalności konserwatorskiej, popularyzatorskiej i innej.

  Towarzystwo organizuje :
1.cotygodniowe odczyty naukowe o tematyce krakowskiej /wtorek, godz.17.15 w siedzibie Towarzystwa/
2.doroczne sesje naukowe pod hasłem "Kraków w dziejach narodu",
3.konkursy fotograficzne "Ocalić od Zapomnienia" z towarzyszącą im wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac,
4.od dwudziestu siedmiu lat współorganizuje coroczną akcję "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" /cykl niedzielnych wykładów i wycieczki po Krakowie/.

  Począwszy od 1981 roku Towarzystwo przyznawało doroczną nagrodę, ufundowaną przez Jana Zygmunta i Marię Roblów z Londynu, za wybitną działalność badawczą, popularyzatorską i konserwatorską w zakresie przeszłości Krakowa i jego substancji zabytkowej. Od 1995 roku przyznaje nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego fundacji własnej.
design by mikro-TOP